1 Hype

Nejprve co se týká ukončeného pracovního poměru ve zkušební době. Obecně platí, že jako těhotnou vás zaměstnavatele nemůže jen tak „jednoduše“ propustit. Podle zákoníku práce můžete jako těhotná dostat výpověď ze zaměstnání jen ve zcela konkrétních případech (jako je například rušení zaměstnavatele nebo jeho části, případně stěhování firmy nebo její části, pak také pochopitelně pro nějaké hrubé porušení povinností zaměstnance apod.). To se ale netýká zrušení pracovního poměru ve zkušební doby. Zde by se totiž nejednalo o výpověď, ale pouze o zrušení pracovního poměru, pro které platí jiná pravidla.