5 Hype

Základní podmínkou, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je účast na důchodovém pojištění (tj. například doba v zaměstnání), alespoň v rozsahu 12 měsíců za poslední dva roky.

Posuzuje se období posledních dvou roků, před datem podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud byste šla o podporu žádat například 15. dubna 2021, ta se bude posuzovat období 15. 4. 2019 až 14. 4. 2021.

Z toho, co píšete ve svém dotazu, zcela jasně nevyplývá, zda tuto podmínku splňujete. Záleží i na tom, zda jste byla před 1. 10. 2019 zaměstnaná (předpokládám, že ano).

Dále je zde omezení, že pokud jste v období posledních 2 roků, vyčerpala celou podpůrčí dobu (což bylo zřejmě od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020), tak nárok na „další“ podporu v nezaměstnanosti vzniká, až po „odpracování“ alespoň 6 měsíců.

Viz paragraf 49, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.).