6 Hype

To, na jaký Úřad práce se obrátit, závisí na tom, co zde potřebujete řešit.

Pokud vám jde o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a uplatnění nároku na podporu v nezaměstnanosti, pak se opravdu můžete obracet na libovolný Úřad práce.

Nemusí to tedy být jen ten, v místě vašeho trvalého bydliště. S žádostí o pomoc, při hledání práce a s žádostí o podporu v nezaměstnanosti, se můžete obracet na kterýkoliv Úřad práce, na celém území ČR.

Tedy například na Úřad práce, tam kde skutečně bydlíte (pokud je to jiné místo, než kde máte trvalý pobyt), nebo v místě, kde si chcete najít novou práci, atd.

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti, je možné s Úřadem práce, řešit i elektronicky, bez osobní návštěvy.

Potřebujete ale elektronický podpis, nebo datovou schránku nebo například e-identitu. Příslušné formuláře je pak možné najít přímo na webu MPSV.