3 Hype

U příspěvku na bydlení se nárok na dávku dokládá vždy jednou za tři měsíce. Nejedná se ale o „libovolné“ tři měsíce, ale vždy o kalendářní čtvrtletí. Tedy na začátku dubna se dokládají příjmy a náklady na bydlení za leden – březen, na začátku července se dokládá duben – červen, v říjnu pak červenec – září a lednu dalšího roku je to říjen – prosinec.

Dávky se také nepřiznávají na 3 měsíce zpětně. To je poněkud chybná interpretace toho, jak to ve skutečnosti funguje. Dávka se přiznává na 3 měsíce „dopředu“, kdy je vám pak pravidelně jednou měsíčně vyplácena. Pouze se posuzují náklady za předchozí období. Není to tedy tak, že například příspěvek na bydlení vyplacený v květnu byste měla za nějaký předchozí měsíc. Příspěvek vyplacený v květnu náleží za květen. Jen se při posuzování nároku na něj přihlíží k příjmům a nákladům na bydlení za předchozí období.