6 Hype

Bude potřeba doložit vaše užívací/vlastnické právo k dané nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva apod., popř. výpis z katastru). A dále pak je potřeba doložit, že se daná osoba v domě skutečně nezdržuje a nežije zde.

K tomu může posloužit třeba svědectví některého ze sousedů, kteří vám potvrdí, že dotyčná osoba se v posledních 3 měsících nebo déle v dané nemovitosti nevyskytovala, nežila zde.

Na základě toho pak ohlašovna provede změnu místa trvalého bydliště vašeho strýce a zaeviduje novou adresu – což bude adresa ohlašovny, resp. městského úřadu.