6 Hype

U sociální dávky porodné, se posuzuje výše příjmu, za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte.

Pokud se vaše dítě narodilo v průběhu měsíce června, pak je poslední ukončené kalendářní čtvrtletí to první. Tedy měsíce leden až březen (dítě se narodilo v červnu, který spadá do 2 kalendářního čtvrtletí).

K žádosti o porodné (příslušný formulář, můžete najít na webu MPSV, nebo si jej vyzvednout na místní pobočce Úřadu práce), se přikládá potvrzení o výši čtvrtletního příjmu (formulář je zde). Ten budete vyplňovat jak vy, tak i váš partner/manžel/otec dítěte.

Pokud jste v té době (leden – červen), byli zaměstnaní, tak vám příslušné kolonky musí vyplnit zaměstnavatel.

Můžete mu tedy zavolat a domluvit se sním, že mu pošlete poštou/emailem předvyplněný formulář.

On vám tam potvrdí výši příjmu, a vyplněný formulář, vám pošle poštou. Takto se to dá vyřídit i bez nutnosti cestovat do původního místa zaměstnání.