2 Hype

Pokud jste v novém zaměstnání, do kterého jste nastoupil po předchozí podpoře v nezaměstnanosti, pracoval zmíněného půl roku (6 měsíců), pak byste měl mít nárok na podporu v plném rozsahu.

U podpory v nezaměstnanosti to funguje tak, že při podání žádosti o podporu, se posuzuje období předchozích 2 roků (24 měsíců zpětně), před podáním žádosti).

Pokud jste v tomto období čerpal jinou podporu v nezaměstnanosti, tak se dále posuzuje, zda byla vyčerpána celá podpůrčí doba (do 50 roků je to 5 měsíců, 50 až 55 roků je to 8 měsíců a nad 55 roků je to 11 měsíců).

Pokud byla vyčerpána celá podpůrčí doba, a vy následně v novém zaměstnání odpracujete alespoň 6 měsíců, tak máte opět nárok na podporu v nezaměstnanosti, v plném rozsahu.

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 49:

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců;