2 Hype

PPM je zkratka pro peněžitou pomoc v mateřství (lidově „mateřská“). Je to dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění během mateřské dovolené. Nárok na ni mají hlavně ženy (před porodem a po porodu), nebo i muži (jenom po porodu).

Na této stránce se podíváme na výpočet PPM v roce 2020. Připravili jsme zde aktuální kalkulačku, ve které si můžete spočítat, kolik byste dostali během mateřské.

U zaměstnanců se výpočet PPM provádí na základě hrubé mzdy z posledního zaměstnání. Nejprve se spočítá denní vyměřovací základ (obvykle z posledních 12 měsíců).