9 Hype

Výpověď ze zaměstnání, je jistě velmi nepříjemná životní zkušenost. Pokud ale dostanete výpověď například pro nadbytečnost, z organizačních důvodů, nebo i v jiných případech, pak vám může vznikat nárok alespoň na odstupné. To může být za 1 až 3 měsíce. Ve zvláštních případech dokonce dostanete až za 12 měsíců odstupného.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok v roce 2023, a kolik byste mohli dostat při výpovědi ze zaměstnání (nebo i při ukončení pracovního poměru dohodou).

Nárok na odstupné vzniká při výpovědi podle paragrafu 52 a – c, zákoníku práce (nebo i při ukončení pracovního poměru dohodou, na základě stejných důvodů). Nebo i při výpovědi ze zdravotního důvodu.

Výše odstupného se vypočítá na základě průměrného výdělku – průměr za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) v zaměstnání. Vychází se tedy z hrubé mzdy za dané 3 měsíce v rozhodném období a z počtu odpracovaných hodin, včetně práce přesčas.