5 Hype

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám.

Nová datová schránka je pak pro řadu OSVČ (a jiných subjektů), spojena s povinností podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Jak je to tedy s termíny pro elektronické podání daňového přiznání? A jak je to s přehledy o příjmech OSVČ (pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ), v roce 2023?

Tak jako i v minulém roce, může být termín pro podání v roce 2023 závislý na tom, jakou formou jej budete podávat (písemně x elektronicky x přes daňového poradce).

V následujícím textu najdete informace, do kdy je nutné podat daňové přiznání, a do kdy je nutné podat přehled o příjmech pro sociálku a zdravotní pojišťovnu.

Pro podání daňového přiznání, máte v roce 2023 k dispozici 3 možné termíny. Záleží na tom, jestli budete daňové přiznání podávat v písemné podobě (osobně či poštou), v elektronické podobě nebo prostřednictvím daňového poradce.

Základní termín pro podání daňového přiznání, je klasicky do začátku dubna 2023 (letos to díky víkendu vychází až do 3. 4. 2023 včetně). Další termíny se vždy o cca 1 měsíc posouvají. Žádné mimořádné termíny, jako tomu bylo v předchozích letech kvůli koronaviru, by v roce 2023 být neměl