4 Hype

Důchody se pravidelně zvyšují vždy od začátku roku (od ledna). Kromě toho může dojít i k dalším (mimořádným) zvýšením během roku. V minulém roce (2022), se takto mimořádně valorizovaly důchody hned 2x. V roce 2023, zatím bylo schváleno jen jedno mimořádné zvýšení – od června 2023.

Kvůli vysoké inflaci (více než 5% od výpočtu poslední valorizace), bylo schváleno i druhé zvýšení pro rok 2023.

Při schvalování druhé valorizace, ale byly změněny podmínky pro výpočet (schválené zvýšení je o něco málo nižší; změna je ale zatím jen dočasná, jen pro rok 2023; další změny se plánují – viz dále).

Mimořádná valorizace se opět týká všech důchodů. Mění se jenom procentní (zásluhová část důchodu), základní složka zůstává stejná.

Červnová valorizace 2023:

  • Základní složka se nemění, zůstává 4 040 Kč
  • Procentní složka se zvyšuje o 2,3%
  • Všechny důchody se zvyšují o 400 Kč

Od června 2023, se průměrný důchod zvyšuje o cca 750 Kč. Průměrný důchod v ČR se zvýší na cca 20 200 Kč. Pokud by nedošlo ke změně podmínek pro výpočet druhé valorizace, mohlo být zvýšení ještě vyšší.