4 Hype

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo novelu zákona (viz zde), která by mimo jiné změnila výplatní termíny pro důchody.

Namísto současných cca 13 termínů, rozložených do celého kalendářního měsíce, by se důchody nově vyplácely během 4 a 5 termínů, během jednoho týdne. Všichni důchodci v ČR, by tak dostávali důchod v +/- stejný den (stejný týden v měsíci).

Novela zákona by současně změnila i to, za jaké období je důchod vyplácen. Nově by se důchody platili všem, vždy na aktuální kalendářní měsíc (nyní má většina důchodců tzv. „klouzavý měsíc“).

Novela zákona, by také měla přinést možnost, aby se dal důchod vyřídit kompletně online, i bez osobní návštěvy na úřadu. A také i bez vyplňování papírových formulářů (podobně, jako to už nyní funguje u některých sociálních dávek, jako jsou přídavky na bydlení, příspěvek na dítě nebo rodičovský příspěvek).

Nyní má velká většina důchodců nastavenu výplatu důchodu na tzv. „klouzavý měsíc“. Týká se především důchodů, které vyplácí ČSSZ. Důchody placené ministerstvem vnitra nebo obrany, jsou již nyní vypláceny na kalendářní měsíc.

V praxi to znamená, že pokud má důchodce stanoven výplatní termín důchodu například na 20 den v měsíci, pak 20. června, dostává důchod na období od 20. června do 19. července.