5 Hype

Po odpracování minimální doby (minimálně 4 týdny), mají všichni zaměstnanci nárok na dovolenou v zaměstnání (aktuálně se schvaluje i dovolená pro dohody DPP a DPČ).

Minimální roční dovolená, je stanovena zákoníkem práce na 4 týdny (v některých případech je to dokonce minimálně 5 nebo minimálně 8 týdnů dovolené).

Nárok na dovolenou, je i v případě, že pracujete jenom část roku (například v novém zaměstnání). Už po 4 týdnech, je nárok na poměrnou část dovolené.

Za každý odpracovaný týden, je nárok na 3 hodiny dovolené. Může to být i více (podle toho kolik je celková roční dovolená, a jaká je týdenní pracovní doba).

Na dovolenou, je nárok i ve zkušební době, po skončení mateřské nebo rodičovské, nebo i za neschopenku. V roce 2021, se změnily podmínky a výpočet dovolené. Nově je nárok na dovolenou v hodinách.

Minimální dovolená, je stanovená zákoníkem práce. Kromě minimální zákonné dovolené, může být nárok i na dodatkovou dovolenou (při práci ve ztížených podmínkách). Nebo vám může zaměstnavatel poskytnout i další dovolenou navíc (jako benefit).

Minimální dovolená 2023:

  • Všichni zaměstnanci mají nárok minimálně na 4 týdny
  • Státní úředníci (resp. obecně státní zaměstnanci) mají nárok minimálně na 5 týdnů
  • Učitelé (pedagogičtí a akademičtí pracovníci) mají nárok minimálně na 8 týdnů
  • U dohody DPP a DPČ není nárok na dovolenou (změna se nyní projednává)