4 Hype

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2023), se mění podmínky pro poskytování sociálních dávek pro Ukrajince (mění se podmínky jak pro příspěvek na bydlení, tak i pro příspěvky na živobytí – humanitární dávky).

Příspěvek na bydlení, bude nově vyplácen přímo Ukrajincům (doposud se vyplácel těm, kdo poskytovali ubytování). Mění se výše příspěvku na bydlení (nové započitatelné náklady na bydlení). Při bydlení v bytě, který není evidován na Úřadu práce, bude příspěvek nižší (snížení o 20%).

Změní se i humanitární dávka („příspěvek na živobytí“). Dojde ke snížení – resp. nově budou sociální dávky navázány na to, kolik je životní a existenční minimum. Bude se zohledňovat i délka pobytu v České republice (po 150 dnech příspěvek klesá). A také se zohlední příjmy a úspory.

Sociální dávky pro Ukrajince se mění, více než rok po začátku války na Ukrajině. Situace se minimálně z části změnila. Válka sice i nadále probíhá (a zřejmě ještě i nějakou delší dobu bude).

Situace ukrajinských uprchlíků, už ale není tak akutní, jako na začátku války (situace se už alespoň zčásti stabilizovala). Řada Ukrajinců, se již stihla zapojit do běžného života (práce, škola, atd.). Tomu se přizpůsobuje i nastavení sociálních dávek.