4 Hype

V polovině roku 2023, představila vláda množství změn (konsolidační balíček, změny u daní, důchodovou reformu).

Změny už byly schváleny v Parlamentu a v Senátu, a většina z nich začala platit už od o roku 2024. Několik změn, se bude týkat i podpory v nezaměstnanosti.

 

Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, bude nutné odpracovat minimálně 6 měsíců v novém zaměstnání (pokud nebyla předchozí podpora vyčerpána celá). Při kratší době, nebude nárok na podporu. V některých případech, to bude minimálně 9 měsíců (pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Úřady práce, přestanou v roce 2024, vyplácet kompenzace za nevyplacené odstupné. Současně se už ale nebude odstupné zohledňovat, při nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Doposud se výplata podpory odkládala o stejný počet měsíců, za kolik bylo vyplaceno odstupné. Od ledna 2024, se podpora bude opět vyplácet  hned od začátku evidence na ÚP.