7 Hype

Pokud nebudou v příslušné lhůtě zaplaceny dluhy, pak může exekutor nařídit i dražbu – prodej spoluvlastnického podílu v exekuční dražbě.

V takovém případě, se ale neprodává celá nemovitost, ale pouze příslušný podíl. A vy jako spoluvlastník, máte předkupní právo.

Předkupní právo, vám ale nedá žádnou velkou výhodu. Rozhodně to neznamená možnost koupit druhý podíl za libovolnou (nízkou) cenu.

Na základě předkupního práva, máte pouze možnost nabídnout stejnou částku, jako byla nejvyšší nabídka v dražbě. A podíl získáte vy.