16 Hype

Výše přídavků na bydlení závisí na několika různých proměnných. Rozhoduje mimo jiné to, v jak velkém městě se daný byt či dům nachází. Podle velikosti města jsou totiž odstupňovány tzv. normativní náklady na bydlení. Čím větší město, tím jsou zpravidla i normativní náklady na bydlení vyšší.  Dále záleží na počtu osob, které mají v daném bytě (domě) trvalé bydliště. U přídavků na bydlení se totiž posuzují všechny osoby, které v daném bytě (domě) mají trvalé bydliště. Platí, že čím více osob zde má trvalý pobyt, tím vyšší mohou být náklady na bydlení. Současně se ale započítávají i příjmy těchto osob.