3 Hype

Výše ošetřovného se vypočítá podobně, jako nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti. Tedy základem pro výpočet výše ošetřovného je stanovení vyměřovacího základu.  Ten se (zjednodušeně), vypočítá tak, že se vezmou příjmy za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), a ty se vydělí počtem dní 365 dní. Výsledkem je pak denní vyměřovací základ. Tento vyměřovací základ se pak dále redukuje – tj. započítá se z něj jen určitá část: