1 Hype

Od začátku letních prázdnin, platí zvýšení životního a existenčního minima. Je to letos již podruhé, co se životní minimum zvyšovalo. Od 1. dubna 2022, se letos poprvé zvyšovalo o cca 10%. Od 1. července 2022 se zvyšovalo o cca 8,8%.

Jednou ze sociálních dávek, kde hraje roli zvýšení životního minima, je i příspěvek na dítě.

Na příspěvek mají nárok nezaopatřené děti (případně až do 26 roků) z rodin, kde je celkový průměrný měsíční příjem, do 3,4 násobku životního minima.

Díky zvýšení životního minima, bude mít nově nárok na přídavky více dětí (více rodin). Nárok na dětské přídavky, totiž bude i při vyšším příjmu.

Můžeme si to ukázat na konkrétních příkladech. V následující tabulce máte dva modelové příklady, kdy je nárok na dětské přídavky.

V jednom případě, budeme uvažovat rodinu, kde jsou dva dospělí a jedno dítě do 6 roků. Ve druhém případě to bude rodina, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 15 roků.