6 Hype

Už 3 roky mají tatínci, kterým se narodí potomek, nárok na placenou dovolenou. Otcovská dovolená je po dobu 7 kalendářních dní, během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská, je něco jiného, než když je otec dítěte na mateřské nebo rodičovské.

Dávka otcovské poporodní péče, je ve stejné výši jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Jedná se o 70% z vyměřovacího základu. Na placenou otcovskou dovolenou mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ.

Během otcovské dostáváte 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U zaměstnanců se dá vycházet ve zjednodušené podobě z hrubé mzdy (u OSVČ se vychází z vyměřovacího základu – OSVČ si ale nejprve musí platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Nárok na dávku otcovské poporodní péče, má muž (otec dítěte/tatínek). Nemusí být manželem ženy, která dítě porodila. Nárok může být i v případě převzetí dítěte do péče, pokud se jedná o dítě mladší než 7 roků.

V době uplatnění nároku na otcovskou, musíte být zaměstnaní (nebo účastníkem dobrovolného nemocenského pojištění, jako OSVČ). Nebo to musí být v ochranné době, do 7 dní od skončení zaměstnání (nebo jiné nemocensky pojištěné činnosti).