9 Hype

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) není určena jen pro ženy. Na mateřské může být i tatínek (otec dítěte). Muž má možnost po porodu nastoupit na mateřskou dovolenou. Peněžitou pomoc v mateřství dostává 22 týdnů.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. Pro muže je výpočet stejný, jako pro ženy. Hlavní rozdíl je v délce mateřské.

  • Žena dostává mateřskou 28 týdnů (nebo 37 týdnů při dvou dětech)
  • Muž dostává peněžitou pomoc v mateřství jenom 22 týdnů
  • Žena může mít mateřskou už před porodem (od 6 – 8 týdne před porodem)
  • Muž může mít mateřskou až po porodu, od 7 týdne po narození dítěte (po skončení šestinedělí)
Otec dítěte má při narození dítěte nárok na placené volno.  A to 14 kalendářních dní, které může čerpat během prvních 6 týdnů po narození dítěte. Je to otcovská, což je něco jiného než mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Od 1. 1. 2022, se otcovská dovolená prodlužuje z původních 7 dní (1 týden) na 14 dní (2 týdny).

Zatímco matka dítěte si o mateřskou žádá již v době před porodem (6 – 8 týdnů před porodem), otec dítěte si peněžitou pomoc v mateřství může požádat až po narození dítěte. Až od 7 týdne po porodu.

I z toho důvodu má muž nárok jen na 22 týdnů placené mateřské dovolené. Žena má při jednom dítěti 28 týdnů, při dvou a více dětech má 37 týdnů.