7 Hype

Nemocenské pojištění ale není povinné. Platba nemocenského pojištění je dobrovolná. Pokud si OSVČ nemocenské pojištění neplatí, nemá pak ani nárok na nemocenské dávky. A nejsou to jenom nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti. Pokud si OSVČ neplatí nemocenské dávky, pak nemá nárok ani na „mateřskou“ (přesněji na PPM, peněžitou pomoc v mateřství).

Dobrovolné nemocenské pojištění si OSVČ může platit buď v minimální výši, nebo ve výši, která se odvíjí od toho, jaké má OSVČ příjmy. Minimální výše nemocenského pojištění je v roce 2017 částka 115 Kč měsíčně.

To vypadá jako poměrně „zanedbatelná částka“. Je ale nutné si uvědomit, že pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění, pak i nemocenské dávky v pracovní neschopnosti jsou jen minimální.