6 Hype

Na základní slevu na poplatníka mají nárok všichni zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, starobní důchodci, ženy na mateřské atd., pokud měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Základní sleva na poplatníka je 24 840 Kč ročně (tj. 2070 Kč měsíčně). U zaměstnanců, v případě že u svého zaměstnavatele podepsali „růžový papír“ (prohlášení k dani), se jim tato daňová sleva na poplatníka projeví již během roku ve výplatě.

Slevu na manžela/manželku je možné uplatnit, pokud jeho/její příjmy nepřesáhnou hranici 68 000 Kč za rok. U OSVČ pak u této daňové slevy platí omezení. OSVČ může uplatňovat slevu na manžela/manželku pouze pokud nepoužívá výdajové paušály. Nebo pokud sice používá výdajové paušály, ale součet základu daně s využitím paušálu je nižší než 50% ze základu daně.

Daňová sleva na manžela/manželku je ve výši 24 840 Kč ročně. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P, pak je částka dvojnásobná, tedy 49 680 Kč ročně.