7 Hype

Na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ nárok jen v případě, že si platí nemocenské pojištění. To je pro OSVČ dobrovolné. Na rozdíl od sociálního či zdravotního pojištění, kde je placení stanoveno zákonem a je povinné (kromě specifických výjimek), to nemocenské je dobrovolné, a tak si je velká většina OSVČ neplatí.  Aby měla OSVČ nárok na PPM, musí si nemocenské pojištění platit nejméně po dobu 270 kalendářních dní, v posledních 2 letech. Měsíc, ve kterém dochází k zahájení čerpání PPM, se pak již nezapočítá. OSVČ má také povinnost, že nejméně 180 dní (z oné lhůty 270 dnů) musí být zaplaceno v posledním roce.  Zde je také nutné zdůraznit, že nemocenské pojištění se nedá doplatit zpětně. Pokud tedy OSVČ zjistí, že je již těhotná, a doposud si nemocenské pojištění neplatila, tak zpravidla již nemá šanci stihnout splnit podmínku minimální doby pojištění.