7 Hype

V době před porodem, bývá řada žena v pracovní neschopnosti, z důvodu rizikového těhotenství. Pro neschopenku na rizikovém těhotenství, platí obdobné podmínky, jako pro jakoukoliv jinou pracovní neschopnost (kvůli nemoci, úrazu nebo třeba karanténě).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenská na neschopence, v roce 2021. Od začátku roku (od 1. 1. 2021), se zvyšují redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc a nemocenských dávek.

Rizikové těhotenství může být indikováno z mnoha různých důvodů. Rozhoduje o tom ošetřující lékař.

Mohou zde být nějaká zdravotní rizika (ať už se jedná o dlouhodobý zdravotní stav ženy, nějaké chronické zdravotní obtíže, nebo o zdravotní rizika spojená s probíhajícím těhotenstvím).

Poměrně časté je i rizikové těhotenství, u vícečetných těhotenství (pokud žena čeká dvojčata nebo vícerčata). Nebo u žen, které mají vyšší věk, nebo měly nějaké komplikace při předchozím porodu.