4 Hype

V tom, abyste si vyřídila živnostenský list a začala podnikat jako OSVČ, vás během rodičovské dovolené nikdo nijak neomezuje. Na rodičovský příspěvek máte nárok bez ohledu na to, jestli současně podnikáte nebo chodíte do zaměstnání nebo jste „jen“ doma s dětmi. Zahájení podnikání pak ani nemusíte „hlásit“ na Úřad práce.  Je zde v zásadě pouze jedna podmínka, která musí být splněna, abyste i nadále měla nárok na rodičovský příspěvek. A to, že dítě, na které je vyplácen rodičovský příspěvek nesmí chodit do školky/jeslí na dobu delší než 46 hodin v měsíci (toto omezení platí až do 2 let věku tohoto dítěte). Pokud tedy i během podnikaní/zaměstnání zajistíte řádnou celodenní péči o dítě, pak vám nic nebrání v tom, abyste si přivydělávala jako OSVČ.