2 Hype

Sirotčí důchod, podobně třeba i jako sociální dávka příspěvek na dítě, je určený pro nezaopatřené dítě. Je to tedy dávka, která je primárně určená vám, na zajištění vašich potřeb. Současně ale, pokud jste dosud nezletilá, pak je v pořádku, že je tento důchod vyplácen vašemu zákonnému zástupci.  Jakmile vám bude 18 roků a budete zletilá, pak můžete požadovat, aby byl tento sirotčí důchod vyplácen přímo vám, třeba na váš bankovní účet.  Je zde také otázka, jako to myslíte s tím, že „si jej nechává pro sebe“. Předpokládám, že oněch 1500 Kč je něco jako vaše „kapesné“ a z této částky si nemusíte hradit ubytování a stravu?