6 Hype

Riziko potratu začíná klesat po 13 týdnu těhotenství. Vyšší riziko potratu mají také starší ženy. Pro ženy, které mají 35, až 45 roků platí, že riziko potratu je u nich 20 – 30%. U žen, které by byly těhotné a měli nad 45 roků, je pak už riziko samovolného potratu opravdu velmi vysoké. Je to až 50%.

Riziko potratu také zvyšují různé zdravotní problémy – například diabetes nebo lupus. Vyšší je i riziko u žen, které kouří, užívají drogy nebo nadměrně konzumují alkohol. Také ženy, které mají výraznější nadváhu, nebo naopak podváhu, mají vyšší pravděpodobnost, že u nich dojde k samovolnému potratu.