14 Hype

Od začátku ledna 2022, se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Díky zvýšení nezabavitelné částky, může i při insolvenci zůstávat o něco více peněz. K dalšímu zvýšení, pak dochází i v průběhu roku – od 1. 4. 2022, se zvyšuje životné a existenční minimum. Což má opět vliv na zvýšení nezabavitelné částky.

Na konci ledna 2022, bylo také schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1120 Kč). Dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti, by i toto mimořádné zvýšení mělo mít vliv na zvýšení nezabavitelné částky. Některé soudy ale mají odlišný názor.

Insolvence fyzické osoby (soudní oddlužení nebo osobní bankrot), je jednou z možností, jak lze vyřešit vysoké dluhy. Není to ale určitě nějaký jednoduchý způsob, jak se zbavit dluhů.

Při insolvenci se provádí prodej majetku dlužníka, a případně i srážky ze mzdy (platu či jiného příjmu). Srážky mohou být prováděny po dobu 5 roků (v některých případech je možnost zkrácené insolvence na 3 roky).

Po celou dobu v insolvenci, zůstává dlužníkovi jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit insolvenční srážky i nižší). Pokud je během 5 roků (nebo 3 roků) zaplaceno alespoň 30% dluhů (a jsou splněny všechny podmínky), pak je zbytek dluhů „odpuštěn“.