8 Hype

Pokud si bude o mateřskou (PPM) žádat muž (otec dítěte, manžel), pak je postup jiný. Muž si bude vyplňovat žádost o mateřskou sám.

Příslušný formulář je k dispozici v elektronické podobě na webu ČSSZ:

  • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, PDF formulář ke stažení je zde
  • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, online formulář je zde

K žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je potřeba doložit i další dokumenty:

  • Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte (příslušný formulář najdete zde)
  • Písmennou dohodou o převzetí dítěte do péče
  • Případně i další dokumenty

Postup vyřízení žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je takovýto:

  • Manžel nebo otec, musí s matkou uzavřít písemnou dohodu o převzetí dítěte do péče. V dohodě musí být uvedeno konkrétní datum, ke kterému přebírá dítě do péče (nejdříve je to možné od začátku 7 týdne po porodu). Podpis matky musí být ověřen, nebo je případně možné dohodu podepsat přímo na pobočce místní OSSZ