7 Hype

Podobně, jako i v předchozích letech, i v roce 2021 dochází od začátku roku, ke zvýšení minimální mzdy. Od 1. 1. 2021 se minimální (hrubá) mzda zvýší o 600 Kč na částku 15 200 Kč.

Společně se zvýšení minimální hrubé mzdy, dochází i ke zvýšení minimální zaručené mzdy. Ta je rozdělena do 8 skupin. A v nejvyšší (osmé) skupině je to dvojnásobek minimální mzdy = 30 400 Kč.

Od roku 2015, se minimální výplata zvyšuje každý rok.  Před tím, ke zvýšení docházelo náhodněji (někdy i v průběhu roku). Dlouhodobým cílem je to, aby se minimální mzda svázala s průměrnou mzdou.

Což by znamenalo, že minimální mzda by byla stanovena, jako určité procento z průměrné mzdy (například 40% průměrné mzdy). A vždy, když by došlo ke zvýšení průměrné mzdy, tak by se zvýšila i ta minimální.

Aktuálně je zvýšení minimální mzdy výsledkem jednání tripartity (vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů).

Na konci roku 2020, navrhovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, podstatně větší zvýšení – minimální plat měl růst až o 1800 Kč. Zástupci zaměstnavatelů naopak vzhledem k epidemii COVID požadovali, aby se v roce 2021 minimální mzda nezměnila.