5 Hype

Pokud onemocníte (nebo je vám nařízena karanténa, jako ve vašem případě), jen krátce po zahájení nového zaměstnání, pak to nemá žádný negativní dopad, pro nárok na nemocenské dávky.

Na nemocenské dávky, máte nárok ihned po zahájení zaměstnání. Účast na nemocenském pojištění vám vzniká současně se zahájením práce pro zaměstnavatele – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 10:

§ 10 Vznik a zánik pojištění zaměstnanců

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.

Tj. od prvního dne, kdy jste zahájila práci v novém zaměstnání, jste účastníkem nemocenského pojištění, a máte nárok na příslušné nemocenské dávky. Z toho pak vyplývá i to, že máte nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele.

Během prvních 14 dní na neschopence, vám nemocenskou vyplácí zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc).