6 Hype

U řady sociálních dávek, je nutné doložit nezaopatřenost dítěte (dítě může být, například jako student, nezaopatřené až do 26 roků). Nezaopatřenost dítěte se u sociálních dávek potvrzuje formulářem „Potvrzení o studiu“.

U některých sociálních dávek, je nutné splnění podmínek (pro nárok na dávku) dokládat jednou za rok. U jiných sociálních dávek je nutné rozhodné skutečnosti dokládat jednou za 3 měsíce (obvykle v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu).

Potvrzení o studiu vystavuje příslušná škola (SŠ, VOŠ, VŠ apod.), a má obvykle platnost po celou dobu školního roku, na který se toto potvrzení vystavuje.