3 Hype

Při exekuci na plat vám vždy zůstává určitá část příjmu. Je to tzv. nezabavitelná částka. Ta je ve výši 6178,67 Kč. Pokud byste současně měla vyživovací povinnost na nějaké dítě, nebo měla manžela, pak se základní nezabavitelná částka zvyšuje o 1544,67 Kč.  Při mzdě 12000 Kč (čistého), kdy by se započítávala nezabavitelná částka pouze za vaši osobu a jednalo se o přednostní pohledávku (dluh na sociálním nebo zdravotním pojištění), pak by vám aktuálně zůstávalo 8120 Kč a na úhradu exekuce by šlo 3880 Kč.