5 Hype

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), představilo v polovině prosince 2023 dvě varianty, jak by se v roce 2024 mohl zvýšit příspěvek na péči. Obě varianty se liší pouze v tom, jestli se bude zvyšovat příspěvek i pro stupeň I.

Součástí návrhu MPSV, je i pravidelná valorizace příspěvku na péči. Došlo by ke změně zákona, a do budoucna by o zvýšení rozhodovala vláda. Pro zvýšení by stačilo jenom nařízení vlády (podobně, jako je to například u zvýšení životního a existenčního minima).

O tom, která varianta zvýšení bude nakonec schválena, se bude jednat v první polovině roku 2024. Pokud bude zvýšení schváleno, pak by mohlo platit už od 1. července 2024.

V souladu s tím, jak ministerstvo už dříve avizovalo, byl připraven konkrétní návrh na zvýšení příspěvku na péči (povídání o tom, co vše se už okolo zvýšení této sociální dávky událo, by bylo na samostatný článek; viz například zde jedna z mnoha alternativ zvýšení, o které se také jednalo).

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje dvě zásadní věci:

  • Změnu zákona a možnost pravidelného zvyšování příspěvku na péči
  • Zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024 (dvě varianty)