4 Hype

V uplynulých dnech proběhlo jednání mezi zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů (tzv. tripartita), kde se mimo jiné řešilo případné zvýšení minimální mzdy v roce 2018. Na těchto jednáních nakonec nebylo dosaženo shody, takže finální rozhodnutí nakonec učiní vláda. Padly zde ale návrhy, které předpokládají i pro rok 2018 poměrně razantní navyšování minimální mzdy.

Vláda má snahu prosadit zvýšení minimální mzdy (které by začalo platit od 1. 1. 2018) o 1200 Kč, tedy na 12 200 Kč. Odboráři pak požadovali zvýšení „minimálky“ o celých 1500 Kč. Zaměstnavatelé se tomu pochopitelně bránili a navrhovali maximálně 800 Kč.