7 Hype

V roce 2015 pracovalo v ČR asi 115 000 lidí za minimální mzdu (novější údaje jsem nenašel). Tedy asi 3% zaměstnanců. Zde je nutné mít na paměti i to, že řada z těch, co dostávají minimální mzdu tak činí i proto, že mají třeba exekuce apod. Takže raději pracují jen za minimální mzdu (a zbytek si nechávají platit bokem), jen aby jim exekutor nemohl nic zabavit.

Práce za minimální mzdu byla také poměrně častá v pohostinství. Tam také řada zaměstnanců měla oficiálně jen minimální mzdu, a zbytek měli „bokem“, třeba v rámci spropitného. Díky zavedení EET se ale situace v pohostinství značně mění. Četl jsem, že v roce 2017 se očekává značný prudký růst průměrné mzdy v tomto sektoru, a to až o 20 – 30%. Tedy násobně více než bude růst průměrné mzdy v jiných odvětvích. To ale není růst mzdy v tom pravém slova smyslu, spíše se jedná o jakési narovnání do „normálního“ stavu.

Jak již ale bylo zmíněno výše, růst minimální mzdy se netýká pouze této skupiny (3% zaměstnanců). Zvýšení ovlivní násobně více lidí, protože se bude adekvátně zvyšovat i minimální zaručená mzda, která se týká několika desítek procent zaměstnanců.