6 Hype

Z vašeho dotazu mi jasně nevyplývá, zda s manželkou stále žijete v tomto bytě? Nebo třeba zda se nyní s manželkou rozvádíte a ta již s vámi nesdílí společnou domácnost?

V případě, že vaše manželka v daném bytě stále žije, má zde vedený trvalý pobyt a je uvedena v nájemní smlouvě, tak v zásadě neexistuje žádný způsob, jak byste jí mohl zrušit trvalé bydliště. Jediný způsob jak toto případně řešit je dohodou s manželkou.

Zrušení trvalého pobytu připouští zákon jen v určitých přesně vymezených případech – jedná se konkrétně o zákon číslo 133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel, paragraf 12: