2 Hype

Ve vašem dotazu trochu nerozumím formulaci „mému bývalému strýci“. Mám za to, že pokud se jedná o strýce v příbuzenském slova smysl (tedy bratr vašeho otce nebo vaší matky), tak ten nemůže být „bývalý“. Takže si nejsem jistá, zda to nebylo myšleno tak, že strýc je váš bývalý spolubydlící? Pokusím se tedy odpovědět, tak jak váš dotaz chápu já. Případně jej prosím ještě upřesněte,

Co se týká zrušení trvalého pobytu, tak to je za určitých podmínek možné i bez souhlasu dotyčné osoby. A to především v případě, že daná osoba nemá žádné užívací právo na byt (nebo toto užívací právo zaniklo). A také pokud se daná osoba v bytě již nezdržuje, nevyužívá jej k bydlení. Podmínky pro zrušení trvalého pobytu jsou upraveny příslušným zákonem. Jedná se o zákon číslo 133/200 Sb., Zákon o evidenci obyvatel, konkrétně pak paragraf 12: