3 Hype

Životní minimum je částka, která je stanovena příslušným zákonem (tj. Zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu), a navazujícími právními předpisy. Je chápána, jako nezbytné minimum, k zajištění základních životních potřeb. Podobně je pak, nižší částka, existenční minimum, která je chápána jako absolutně minimální hranice peněžního příjmu, který ještě umožňuje přežití.

Životní minimum je minimální hranice peněžního příjmu jednotlivce, jaká mu má umožnit zajistit si výživu (jídlo) a základní hygienické potřeby či oblečení. V rámci životního minima nejsou řešeny náklady na bydlení (životní minimum tedy nemá pokrýt i výdaje na bydlení). Ty jsou řešeny dle jiných právních předpisů.

Základní životní minimum pro dospělého jednotlivce (který žije sám), je částka 3860 Kč.

Životní minimum pro rodinu se skládá z částek životního minima, které připadají na jednotlivé členy rodiny. Pod pojmem „rodina“, jsou zde myšleny všechny společně posuzované osoby. Tedy typicky osoby, které obývají společnou domácnost, resp. se společně podílí na úhradě nákladů na živobytí.