2 Hype

Přídavky na dítě jedou určeny pro nezletilé nezaopatřené dítě (tedy dítě do 18 roků) nebo i pro zletilé nezaopatřené dítě (dítě do 26 roků, které i po dosažení zletilosti dále studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole).

Při posuzování nároku na přídavky na dítě se posuzuje příjem „rodiny“ (tedy všech společně posuzovaných osob). Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,4 násobek životního minima, je nárok na přídavky. V opačném případě (příjem je vyšší), pak nárok není.