12 Hype

Počty kuřáků cigaret se ve většině zemí světa postupně snižují. Například v České republice, se snížil počet kuřáků o 2% a dále klesá. Podle informací publikovaných v roce 2021, se snížil počet kuřáků cigaret (nad 15 roků) z 25% na 23%. Podobné je to i v dalších zemních světa.

Podle údajů publikovaných v roce 2021 (data za rok 2020 a dále do minulosti), se počet kuřáků v ČR neustále snižuje.

Zatímco v roce 2012, kouřilo cca 31,5% všech osob od 15 roků, v roce 2020 to už bylo jen 23%.

Česká republika má asi 10,5 miliónu obyvatel, a podíl dětí do 15 roků, je cca 16%, takže počet kuřáků odpovídá cca 2 miliónům obyvatel. Což je zhruba o 750 000 lidé méně, než v roce 2012.

Vzhledem k tomu, jaké jsou prokazatelné následky kouření, nebo i vzhledem k tomu, jak je finančně náročná léčba následků kouření (podle některých informací stojí léčba následků kouření minimálně 6 miliard ročně, podle jiných je to až 50 miliard – při započítání i všech nepřímých plateb), je snižování počtu kuřáků určitě dobrá zpráva.