5 Hype

Pokud byste byla vedená na Úřadu práce, a zřídila si živnostenský list (stala se OSVČ), pak by to vedlo k okamžitému ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, a k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce.

Podobnou změnu, máte povinnosti ihned hlásit na Úřad práce. Zahájením podnikání, vám také vzniká povinnost, platit alespoň minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Platí to i obráceně. Ve chvíli, kdy jste aktivní podnikatel (živnost není pozastavena), tak vás na Úřadu práce, nemohou zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. A nevzniká tedy ani nárok na podporu.

To jestli, a případné v jaké výši, jsou vaše příjmy z podnikání, zde nehraje žádnou roli. Stačí jen to, že jste OSVČ, a nemůžete být vedena na Úřadu práce.