6 Hype

Začátek školního roku, je pro rodiče dětí spojen s poměrně vysokými náklady. Je nutné nakoupit školní pomůcky a další nezbytné vybavení pro školáky. Na začátku školního roku, se také platí různé kroužky nebo sportovní oddíly. Po prázdninách, také řada maminek zjišťuje, z čeho všeho děti zase vyrostly.

Počáteční výdaje, spojené se začátkem školního roku, tak mohou být i 6 tisíc korun na dítě (nebo i více). Což je značný zásah do rodinného rozpočtu. Zvláště pro rodiny, kde je více dětí, nebo které mají nižší příjmy.

V minulém roce, vyplácel stát před začátkem školního roku, mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě. Letos se ale nic podobného neplánuje.

Všichni, kdo jsou ve hmotné nouzi (jednotlivci nebo i rodiny), mají možnost požádat o jednorázovou dávku okamžité pomoci.

Tato sociální dávka, se netýká jenom začátku školního roku, a nákupu školních pomůcek. Žádat je možné i kdykoliv během roku, na „jakékoliv“ výdaje (třeba i na novou pračku, nebo jiné akutní výdaje).