4 Hype

Jako uchazeč o zaměstnání (vedený v evidenci Úřadu práce), nesmíte pracovat na dohodu o provedení práce (DPP). Vůbec nikdy. Bez ohledu na výši příjmu.

Během evidence na Úřadu práce, je možné pracovat jenom na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo v pracovním poměru, pokud celkový měsíční příjem nepřekročí jednu polovinu minimální mzdy (tj. 8650 Kč v roce 2023).

Dále je zde povinnost, abyste zahájení jakékoliv práce, nahlásila nejpozději v den začátku výkonu dané práce. A dále platí obecná oznamovací povinnost, hlásit všechny změny do 8 dní.

Porušení těchto podmínek (neoznámení práce, práce na dohodu DPP, apod.), může vést k sankčnímu vyřazení z evidence Úřadu práce. Ztratila byste tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti. A na úřadu práce by vás další 3 měsíce nepřijali do evidence.

Viz paragraf 25, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 

  1. a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  2. b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.