7 Hype

Podmínky pro nárok na ošetřovné, se naposledy měnily na podzim 2020, kdy byl schválen nový zákon číslo 438/2020 Sb., který řeší krizové ošetřovné po dobu epidemie COVID. Tento zákon platí až do konce aktuálního školního roku – tj. do 30. 6. 2021.

V poslední době nedošlo k žádné změně zákona – resp. minulý týden byla v parlamentu schválena novela, která má zvýšit ošetřovné na 80% (a několik dalších drobných změn). Ta zatím ještě neplatí – čeká se na schválení v Senátu. A také nijak nemění to, že na ošetřovné je nárok obecně za kalendářní dny.

V zákon 438/2020 Sb., je explicitně uvedeno, že na ošetřovné není možné mít nárok jenom za víkendy (nebo obecně za dny, které pro vás nejsou pracovní).

(5) Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala.