8 Hype

Věcí, na které je možné si stěžovat, může být mnoho. Může to být třeba chybný postup exekutora. Nebo stížnost na jeho nečinnost, nebo třeba na neoprávněné vniknutí a zabavení majetku.

Je ale nutné upozornit, že samotná stížnost zpravidla nemá odkladný účinek. Jak Ministerstvo spravedlnosti, tak i Exekutorská komora mohou udělit například písemnou výtku, nebo podat kárnou žalobu. Tím se ale zpravidla konkrétní pochybění exekutora nijak nenapraví.

Je případně tedy nutné obracet se současně i na soud. Například s návrhem na zastavení exekuce, podáním vylučovací žaloby, nebo využitím i dalších procesně právních prostředků.