4 Hype

Podle příslušných zákonů, v zásadě nemáte možnost, jako majitel bytu, zakázat nájemníku, aby si v bytě zřídil trvalý pobyt. Resp. nájemník se může obrátit na příslušný úřadu (oddělení evidence obyvatel na městském úřadu dané městské části, kde se byt nachází). Zde předloží svoje osobní doklady a platnou nájemní smlouvu. Na základě toho pak na úřadu zaevidují novou adresu trvalého bydliště.

Souhlas majitele bytu by byl vyžadován pouze v případě, že by daná osoba neměla užívací právo na byt (platnou nájemní smlouvu). Současně také platí, že jako majitel bytu nemůžete ani zakázat možnost zřízení trvalého bydliště třeba v nájemní smlouvě. Podobné ustanovení v nájemní smlouvě by odporovalo zákonu a bylo by tedy neplatné.