11 Hype

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu. U přídavků na bydlení je nutné doložit náklady a příjmy, za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Výše příspěvku se odvíjí od doložených nákladů, počtu osob a velikosti města.

Od začátku roku 2021 (od 1. 1. 2021), se zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu pak může dojít i ke zvýšení příspěvku. Nebo na něj mohou mít nárok i ti, kdo dříve nesplnily podmínky.

V následující kalkulačce si můžete orientačně spočítat, jestli splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste přibližně mohli dostat. Dozvíte se i informace o tom, kdo má nárok, jaké jsou podmínky a změny v roce 2021.

Na příspěvek na bydlení má nárok ten, kdo má platnou nájemní smlouvu (pozor, podnájemní smlouva nestačí), nebo je majitelem bytu v osobním vlastnictví. Za vlastníka se případně považuje i druhý manžel atd.

Nárok na příspěvek na bydlení je v případě, že vaše náklady na bydlení jsou vyšší, než 30% vašeho příjmu (v Praze vyšší než 35%). Tyto náklady by současně neměly být vyšší než normativní náklady na bydlení.

Viz zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), paragraf 24.