5 Hype

Během podzimu 2020, byl schválen zákon o kompenzačním bonusu (zákon číslo 461/2020 Sb.). Na základě tohoto zákona bylo vyhlášeno 6 kompenzačních období. To poslední bylo do 15. 2. 2021. Nárok na kompenzace vznikal v případě, že se na vás vztahovalo nějaké přímé omezení.

Samotný pokles příjmu (tržeb), nebo to že jste v karanténě/izolaci, u tohoto původního kompenzačního bonusu, není důvodem pro získání kompenzace.

V průběhu února 2021, se ale začal připravovat nový kompenzační bonus pro rok 2021. Zatím jej schválila vláda a parlament. Ještě jej musí schválit senát (mělo by proběhnout dnes). Tento nový zákon tedy zatím neplatí.

Podle nového zákona by byl nárok na kompenzační bonus i jen na základě toho, že jste v karanténě, nebo izolaci. Pak byste měl nárok na 500 Kč za den. Pouze ale za předpokladu, že si jako OSVČ platíte i dobrovolné nemocenské pojištění.